SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră transparentă, integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului salterra.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.
Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului salterra.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.salterra.ro.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată cât și a Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelorsau “GDPR“), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL sub brand-ul: SALTERRA.
Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și produselor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Totodata, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul modificărilor sau o versiune modificata a Politicii de Confidențialitate acestea se vor afișa pe website-ul nostru. Recomandăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal
SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:
• Imbunatatirea colectiei prezentate pe site-ul www.salterra.ro
• Activități comerciale, respectiv vanzarea de produse pe website-ul www.salterra.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
• Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse, cercetarea comportamentului consumatorului.
• Activități post-vânzăre, care includ informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea websiteului www.salterra.ro), precum si imbunatatirea service-ului post-vanzare.
• În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru imbunatatirea colectiei prezentate pe site-ul www.salterra.ro:
nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului; locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul salterra.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.

Pentru activități comerciale inclusiv vânzări online pe website-ul www.salterra.ro , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, adrese de livrare.

Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse, cercetarea comportamentului consumatorului
nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa(domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament

Pentru activități post-vânzăre, care includ informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea websiteului www.salterra.ro), precum si imbunatatirea service-ului post-vanzare nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de produse.
În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal
În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRLpoate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

• partenerilor contractuali ai SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL (cum este cazul companiilor cu care SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
• furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

Datele înregistrate de SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SALTERRA
Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:
• de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
• de acces la datele dvs. cu caracter personal;
• de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
• de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
• de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii
• de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, direct, prin trasmiterea către SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL a unui e-mail la adresa office@salterra.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă poștala: Bd Nicolae Titulescu, nr 4-8, cladirea America House, etaj 1, sector 1, București.

Prevederi speciale legate de minori
SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.
SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.
Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite achizitionarea de produse pe site-ul SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Durata prelucrării datelor
Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Alte informații
Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta. La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.
Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL nu își asumă nicio responsabilitate.
Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

Site-ul www.salterra.ro utilizează cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor săi o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate intereselor fiecărui vizitator. Vă prezentăm mai jos informațiile necesare pentru a vă aduce la cunoștință detaliile legate de plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.salterra.ro Similar, în mediul online, există și alte site-uri, pagini personalizate inclusiv pe platforme ale terțelor părți (cum ar fi Facebook sau YouTube) și aplicațiilor accesate sau utilizate prin asemenea site-uri care sunt operate de sau în numele SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL și care folosesc cookie-uri conform celor prezentate mai jos.

Aplicabilitatea acestei Politici
Această Politică se aplică site-ului www.salterra.ro
De asemenea, pentru identitate, informațiile din acest document se aplică și altor platforme online care sunt operate de sau în numele SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL.
Utilizând acest site și alte Site-uri SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL, sunteți de acord cu modul de utilizare de către noi a cookie-urilor, în conformitate cu această Politică privind utilizarea lor.
Dacă nu sunteți de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, trebuie să setați corespunzător setările browser-ului dumneavoastră.
Decuplarea cookie-urilor pe care le utilizăm ar putea afecta experiența dumneavoastră ca utilizator pe acest site și pe alte Site-uri SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP.

POLITICA DE COOKIES

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de către un web-server, unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome). Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:
cookie-uri de sesiune: sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului;
cookie-uri persistente: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament și sunt activate din nou când vizitați site-ul care a creat acel cookie specific. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care il vizitează utilizatorul la momentul respectiv. Acestea sunt cunoscute sub numele de “third party cookies” respectiv cookie-uri plasate de terți. Acestea memorează interesele unui utilizator pentru a livra publicitate cât mai relevantă pentru acesta.
 

Care este durata de viață a unui cookie?
Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt menținute odată ce utilizatorul părăsește site-ul. Alte cookie-uri sunt menținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site (cookie-uri persistente). Totuși, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin utilizarea setărilor browser-ului.
 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Unele secțiuni de conținut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale terților cum este cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site și sunt denumite cookie-uri plasate de terți întrucât nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de terți sunt la rândul lor obligați să respecte reglementările legale aplicabile și politicile de confidențialitate ale proprietarului site-ului respectiv.
 

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
• Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii;
• Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor;
• Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
• Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
• Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator;
• Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de Analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul user-ilor.
 

Ce tipuri de cookie-uri folosim?
Accesând acest site se pot plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
• de performanță a site-ului: acestea rețin preferințele utilizatorului pe acest site;
• de analiză a vizitatorilor: acestea ne spun dacă ați mai vizitat acest site până acum; browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul;
• pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți, sunt complet anonime și sunt folosite doar pentru targetarea conținutului;
• de înregistrare: acestea ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu, ne arată contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un anumit serviciu;
• pentru publicitate: pe baza acestora putem afla dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, ce tip de reclamă și cât timp a trecut de când ați vizualizat această reclamă.
 

Cookie-urile conțin date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator.

Cum puteți modifica setările cookie din browser-ul dumneavoastră?
Ștergerea Cookie-urilor
Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel incât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.
Majoritatea browserelor oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
• 
Cookie settings in Internet Explorer
• 
Cookie settings in Firefox
• 
Cookie settings in Chrome
• 
Cookie settings in Safari
• Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

Link-uri utile
Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice/oug-13-2012.html

 

În cazul în care doriți să ne adresați orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa de mail office@salterra.ro sau la următoarea adresă fizică: Bd Nicolae Titulescu, nr 4-8, cladirea America House, etaj 1, sector 1, București.